en de Home

Areál ZŤS č.924
01841 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
(ukáž na mape)

tel.: +421 42 448 7470,71
mobil: +421 905 505 910
fax.: +421 42 442 1126

e-mail: info@konzult.sk

náhľad náhľad náhľad
ikona

Protipožiarna ochrana > Represívna činnosť

Represívna činnosť | Preventívna činnosť | Požiarno-technické zariadenia

Svoje služby poskytujeme v zmysle zákona 314/2001 Zb. O ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV 121/2002 O požiarnej prevencii.

  1. Ohlasovňa požiarov fungujúca v nepretržitom režime.
  2. Možnosť ohlásiť ohrozenie majetku a ľudských životov vzniknutým požiarnom 24 hodín denne a 365 dní v roku a to osobne alebo telefonicky.
  3. Likvidácia požiarov a priemyselných havárií v nepretržitom režime.
  4. Hasičská jednotka schopná okamžite vyraziť na miesto ohláseného vzniku požiaru 24 hodín denne a 365 dní v roku.
  5. Dozor nad objektmi prostredníctvom elektrickej požiarnej signalizácie (EPS).
  6. Možnosť napojiť zariadenie elektrickej požiarnej ochrany jednotlivých firiem na pult centrálnej ochrany našej spoločnosti, a tak zabezpečiť ochranu objektov pred požiarmi v mimopracovnom čase bez prítomnosti personálu.